Adatkezelési tájékoztató

PetConnVet.hu

A PetConnVet Kft. mint adatkezelő a PetConnVet.hu elnevezésű weboldal (a továbbiaban: Weboldal) felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót. Adatkezelőként felel azért, hogy minden adatkezelési tevékenysége összhangban legyen a jogi követelményekkel (különösen az általános adatvédelmi rendelet [Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete / GDPR] és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban kérdései vannak, állunk rendelkezésére.

(A) AZ ADATKEZELŐ

A PetConnVet.hu honlapot működtető adatkezelő:

Cégnév: PetConnVet Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. emelet 123.
Nyilvántartási szám: 09-09-033130
Adószám: 27406980-2-09
E-mail-cím: petconnvet@gmail.com
Honlap: PetConnVet.hu
Képviselő: Czigány Jenő és Harsányi Tibor ügyvezetők
(a továbbiakban Adatkezelő)

(B) ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
01. Adatkezelési tevékenység a Weboldalon

A PetConnVet.hu Weboldalon az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása, valamint a Weboldal működtetése érdekében jogi és törvényes érdek alapján kezeli a személyes adatokat.

A Weboldal működtetése során személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi célból gyűjti, rögzíti és tárolja:

a) Marketingcélú megkeresések küldése

Érintettek: a Weboldal felhasználói, akik a hírlevél szolgáltatásra feliratkoztak

A Weboldalon az érintett email-címe megadásával feliratkozhat a marketingcélú megkeresések küldésére (pl. hírlevélre), valamint hozzájárulást adhat ahhoz, hogy az Adatkezelő marketing és reklámozás céljából megkeresse. Ennek igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával az érintett beleegyezését adja az erre a célra történő felhasználásához. az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat az érintett a marketing célú értesítések végén találja. Adattovábbításra nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
Kezelt személyes adat: vezetéknév, keresztnév, email-cím (adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött személyes jogosultak)

b) A honlap működését elősegítő sütik

Érintettek: a Weboldalt látogató személyek

A Weboldal ún. „sütiket” alkalmaz, azaz az érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jut, azonban ez alapján az érintettet nem lehet egyedileg azonosítani.

Az alapműködést biztosító sütik a felhasználó eszközein a Weboldal böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

Az alapműködést biztosító sütik között vannak munkamenet sütik és állandó sütik, utóbbiakat a böngészője mindaddig menti, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli a böngésző beállításoknál.

A működéshez szükséges sütik használata az Ön külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a weboldal nem működne.

Az adatkezelés célja: A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, felhasználói élmény javítása.
Az adatkezelés jogalapja: A Weboldal működéséhez fűződő jogos érdek a GDPR 6 cikk 1 bek. f) pontja szerint
Kezelt személyes adat: A tevékenység során használat időpontja, valamint az eszköz viselkedése, mint személyes adat

c) Statisztikai és marketing sütik

Érintettek: a Weboldalt látogató személyek

A Weboldal ún. „sütiket” alkalmaz, azaz az érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jut, azonban ez alapján az érintettet nem lehet egyedileg azonosítani.

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást is használ. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Weboldal üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

Az adatkezelés célja: A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, felhasználói élmény javítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az alábbi linkeken olvasható tájékoztatás a sütibeállítások módosításáról:

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Kezelt személyes adat: A tevékenység során használat időpontja, valamint az eszköz viselkedése, mint személyes adat

d) Panaszkezelés

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatban panasza merülne fel, lehetősége van arra, hogy azt telefonon, szóban vagy írásban terjessze elő. Az erre vonatkozó adatokat az Adatkezelő köteles az alábbiak szerint kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek GDPR 6 cikk 1 bek. f) pontja szerint
Kezelt adatok köre: név, cím vagy e-mail, a panasz tárgya és tartalma

02. ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozók azok a szerződött partnerek, akik közreműködnek az Adatkezelővel a szolgáltatás nyújtása során. A Weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatot az Adatkezelő nevében:

a) A Weboldal technikai működtetése

A Weboldal tárhelyét biztosító tárhelyszolgáltató a Weboldal működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, ennek a jogalapja: jogos érdek, és a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának zavartalanságának biztosítása, az erre vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése.

Név: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Email cím: support@dotroll.com
Weboldal: dotroll.com
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím
Az adattovábbítás célja: szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából

b) Hírlevél-feliratkozás

Név: Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000Atlanta, GA 30308 U.S.A.
Weboldal: mailchimp.com
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, direkt marketing ajánlatok küldése, blogértesítő küldése

c) Webfejlesztési és online marketing szolgáltatás

Név: Alberti Dorina E.V.
Székhely: 1147. Budapest, Birtok utca 5.
Email cím: info@neobrand.hu
Weboldal: neobrand.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím
Az adattovábbítás célja: webfejlesztés, weboldal karbantartás, online marketing rendszerek beállításai

03. Adattovábbítás és további önálló adatkezelők

A Weboldal használata során az érintett személyes adatait az Adatkezelő kizárólag jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat az adatkezelési tájékoztatóban megnevezett személyeknek továbbíthatja. Ők nem minősülnek adatfeldolgozónak, mert az adatokkal önállóan jogosultak rendelkezni, és önálló adatkezelőként erre az eljárásra a saját adatkezelési tájékoztatójuk és szabályaik vonatkoznak.

A Weboldalon történő böngészés és a hírlevél-feliratkozás során ilyen adattovábbításra nem kerül sor.

04. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a fenti célok megvalósításához és csak az ahhoz szükséges ideig kezeli. Ezt követően azokat biztonságos módon törli.

Az időtartam függ attól, hogy milyen célból és jogalapon kezeli az adatokat. Általánosságban az adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli, így ennek a megvalósulásáig, legkésőbb a szerződés megszűnéséig. Ettől az Adatkezelő akkor térhet el, ha egyéb cél miatt is szükséges az adatok kezelése.

  • Jogi kötelezettség teljesítése esetén az adatkezelés a jogszabályban előírt időtartamon belül kötelező az Adatkezelő számára:
    • Számlázás, könyvelés – szerződés megszűnését követő 8 évig
    • Ügyfélpanaszkezelés – 5 évig
    • Kapcsolattartás – 5 évig
  • Jogos érdek alapján történő adatkezelés estetén az Adatkezelő addig kezeli az adatokat, amíg a jogos érdek fennáll és ez alapján az adatkezelési cél megvalósul. Amennyiben az érintett sikeresen tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor a tiltakozásig.
  • Hozzájárulás alapján: az érintett bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni.
  • A cookie-val gyűjtött adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezeli.

 

(C) TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

01. Hozzáférés az aktuális adatkezelési tájékoztatóhoz

A jelen adatvédelmi tájékoztatót az Adatkezelő a Weboldalon folyamatosan hozzáférhetővé teszi, a módosításáról a honlapot használó személyeket elugró ablakban tájékoztatja. A regisztráció/egyes szerződések megkötése során felhívja a felhasználó figyelmét az adatkezelés céljára, a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonása lehetőségére és módjára, valamint biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére a vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

02. Első kapcsolatfelvételkor tájékoztatás

Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem közvetlen az érintettől kapta meg, akkor az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja az érintettet személyes adatkezelés módjáról.

03. Hozzáférés

Az érintett az Adatkezelő elérhetőségén bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és az ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintette nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg.

04. Helyesbítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat nem áll a rendelkezésére, és azt az érintett megküldi az Adatkezelőnek, akkor köteles az adatokat helyesbíteni.

05. Törlés

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

06. Korlátozás

Az alábbi esetekben kérheti az érintett az adatkezelés korlátozását:

a) ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig);
Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

07. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használja fel vagy ilyen célból továbbítja másnak.
Tiltakozását az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és eredményéről írásban tájékoztatja.

08. Panasz

Amennyiben az végzett adatkezelést magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett az Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

09. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben az érintett személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az Adatkezelő kárt okoz, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, az érintett jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

10. Keressen minket!

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először lehetőség szerint az Adatkezelővel a feltüntetett elérhetőségi valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételeket minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

11. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
hivatali tárhely: rövid név: NAIH, KRID: 429616918
A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila
Telefonos elérhetősége: +36 (1) 391 1470
Elektronikus levélcíme: dpo@naih.hu

12. Bírósághoz fordulás

Az érintett az igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre az illetékes törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

(D) FOGALMAK

1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel
12. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Jelen tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadók.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a törvényi előírásoknak megfelelően megváltoztassuk. Természetesen minden jelentős változásról, mint pl. a feldolgozás céljának változásairól vagy új célokról tájékoztatni fogjuk Önt.

Kelt: Budapesten, 2021. december 16.